Podmínky využívání služby

Podoba firemních profilů na Seznamu, ať již Seznam zdarma, nebo Seznam naplno, podléhá těmto závazným pravidlům. Jakékoli porušení zde uvedených pravidel může mít za následek editaci či smazání firemního profilu.

Administrátoři Firmy.cz si vyhrazují právo upravit konečné znění popisu činnosti u firemních profilů.

Správce si vyhrazuje právo přeřadit firemní profil do jiné relevantní kategorie, pokud umístění v kategorii není ukotveno přímo v obchodní smlouvě mezi ekonomickým subjektem a Seznamem.

Profil firmy ani stránka, na kterou odkazuje, nesmí odporovat platným mezinárodním právním normám, platným právním normám České republiky, obecně uznávaným mravním hodnotám a etickým pravidlům firmy Seznam.cz, a.s.

Firma Seznam.cz nenese jakoukoli zodpovědnost za škody či ušlý zisk vzniklé uvedením podoby odkazu do souladu s těmito pravidly ať již v okamžiku zatřídění profilu či během pozdější kontroly.

Firma Seznam.cz si vyhrazuje právo na odeslání informací o změnách firemních profilů pro všechny firmy zde umístěné.

Správce Firmy.cz si vyhrazuje právo přeřadit firemní profil, u kterého zjistí spekulaci s názvem firmy za účelem zvýhodnění zařazení v katalogu, na jím určené pořadí. Toto pravidlo platí pro všechny profily.