Pravidla pro nabídky a události

Primární účel obrázku je upoutání pozornosti uživatelů, proto je povinnou položkou u všech typů nabídek. Obrázek by měl jasně a zřetelně prezentovat akční nabídku, běžnou nabídku či událost a měl by být orientován ideálně na šířku.

Parametry URL:

 • do pole může být zadána pouze jedna URL např. https://www.seznam.cz/;
 • na cílové adrese musí být zmínka o dané akční nabídce, běžné nabídce nebo události;
 • webové stránky o této akci musí pojednávat;
 • nelze vložit odkaz na firemní profil;
 • uživatel musí mít možnost se vrátit na předchozí stránku pomocí tlačítka zpět;
 • odkaz nesmí obsahovat dialery, pop-up, pop-under okna, prvky překrývající obsah stránky nebo automaticky spouštět stahování souboru (*.pdf, *.doc, *.avi, *.exe, *.csv, *.xls a jiné) či instalaci software;
 • obsah cílové stránky nesmí být v rozporu s dobrými mravy nebo jiným způsobem klamavý či nemorální, a musí být v souladu se s obecnými pravidly reklamy na Seznam.cz, kde najdete i výjimky např. pro prodej spodního prádla, dýmek apod.

Vyjadřuje podstatu akční nabídky.

Lze použít např.:

 • 2+1 zdarma;
 • 20% sleva;
 • doprava zdarma;
 • sleva 100,- Kč;
 • akční nabídka, akce;
 • last minute.

Nelze použít např.:

 • ušetřete;
 • zavolejte nám.
 • z názvu musí být zřejmé, čeho se nabídka/akce týká;
 • veškeré údaje musí být pravdivé, uvedené přímo na cílové stránce a nepodmíněné (zmínky o cenách, cenových garancích, slevách, akcích, nabídkách, půjčkách, případně, že je něco zdarma);
 • velká písmena jsou v textu i nadpisu inzerátu povolena na začátku vět a vlastních jmen. Používejte maximálně 8písmenné názvy produktů a firem, případně iniciálové zkratky a akronymy dle vlastní prezentace na cílové stránce;
 • v textu se nesmí nadměrně opakovat slova – jedno slovo nebo fráze dvakrát za sebou nebo jedno slovo či fráze čtyřikrát v inzerátu;
 • text nesmí přímo zmiňovat konkurenci a nesmí být klamavou nebo srovnávací reklamou mimo její zákonné meze;
 • text musí dávat smysl, pouhé shluky slov nejsou povoleny. Nesmí chybět diakritika, velké písmeno na začátku věty a tečka na jejím konci;
 • všechny texty jsou psané českým jazykem;
 • popis, způsob akce a nadpis, se nesmí plně shodovat. Texty se mohou opakovat v případě, že jsou doplněny o další informace.

Počty znaků

 • název – max. 50,
 • způsob akce – max. 25,
 • popis nabídky – max. 120.

Obrázek slouží především k upoutání pozornosti uživatelů.

Jak by měl obrázek vypadat:

 • minimální rozměr je 900 × 600 px (na šířku) a maximálně 12 MB;
 • obrázek musí pokrývat celý prostor, bez prázdných bílých míst, která by tuto plochu dorovnávala;
 • obrázek ilustruje nabídku z daného oboru;
 • lze použít fotografii produktu;
 • musí být čitelný i ve výrazně menším rozlišení;
 • může obsahovat web nabídky, kde se klient dozví více.

Reklamní slogany a CTA tlačítka v obrázcích vyvolávají „efekt bannerové slepoty“ a snižují výkonnost reklamy.

Co není vhodným obrázkem:

 • obrázek který nesouvisí s obsahem nabídky;
 • bannery a jiné reklamní formáty;
 • fotografie by neměla obsahovat více jak 20 % textu;
 • grafika nesmí připomínat ovládací prvky (např. CTA tlačítka);
 • pouhé logo;
 • náhled stránky;
 • animované obrázky;
 • není povoleno průhledné pozadí;
 • obrázek nesmí být otočený naležato, deformovaný nebo oříznutý.

Více k Nabídkám a událostem najdete v nápovědě.