Pravidla obdélníkového loga

Obdélníkové logo pro Dynamický banner a Dynamický retargeting Skliku.

Formát loga: obrázkové, typografické či kombinované; *.png.

Pokud logo nepokrývá celý rozměr, je nutné použití pozadí.

Logo se bude zobrazovat v reklamách Sklik cílených přes Dynamický retargeting a Dynamický banner. Logo pro dynamický retargeting musí mít přesně 200 × 100 px.

Nelze vkládat loga, která porušují autorská práva, koláže či fotografie.

Ukázka obdélníkového loga


V případě, že jste výše nenalezli svou odpověď, kontaktujte nás prosím na lince: +420 234 694 415 / volba Grafika. Všední dny 8–15 hodin.