Firmy.cz

U vybraných tarifů, máte možnost využít detailního nastavení kampaní a získat tak náhled na konkrétní pozice.

Jak poznáte, že hledáte v kategoriích?

Jste na Firmy.cz a nad vyhledávacím políčkem vidíte kategorii nadřazenou a pod vyhledávacím polem máte náhled do dceřinných kategorií.

Nastavení pozice

Pro zlepšení pozice vašeho firemního profilu ve výpisu na Firmy.cz, zobrazení na Mapy.cz (i v aplikaci), klikněte na Kampaně na horní liště vašeho adminu.

Dostanete se do záložky Firmy.cz a po rozkliknutí pobočky (rozbalovací šipka – viz obrázek níže) vidíte výpis kategorií. Na první pohled je patrné, která kategorie je aktivní (vidíte investici). U neaktivní kategorie se zobrazuje možnost spustit kampaň (červené tlačítko).

Přidání kategorie

Novou kategorii si můžete přidat například z výpisu doporučených nebo zadáním do pole Přidat kategorii, podmínkou je relevance kategorie k oboru vašeho podnikání. Přidání kategorie podléhá schvalování.

Nově přidaná kategorie může být administrátorem odstraněna i v případě, že je aktivní (může se tedy změnit investice a tarif). O tomto zásahu vám vždy přijde notifikace.

Spuštění kampaně

Pokud máte kampaň pozastavenou, můžete si ji aktivovat červeným tlačítkem spustit kampaň. Pro nastavení investice u vybrané kategorie slouží táhlo, nebo ji můžete přepsat v buňce s cenou. Pro lepší informaci o kategorii se můžete podívat na statistiky hledanosti, které se zobrazují pod názvem kategorie (viz obrázek výše).

Při nastavení výše investice vidíte v reálném čase změnu pozic (kraj i okres je automaticky region, ve kterém je vaše provozovna umístěna). Investice se automaticky ukládá a není nutné ji potvrzovat. Pro návrat k původní výši slouží šipka vedle táhla.

Pozice pro kraj se uplatní při vyhledávání v kategoriích: např. Autobazary Jihomoravský kraj.

Pod výpisem přiřazených kategorií si můžete nastavit upozornění na pokles pozice (viz obrázek výše).