Technické podmínky

1.    Řazení firemních profilů na Firmy.cz

Po příchodu na HP firem uživatel vidí tři základní prvky:

  1. Hledací pole – (rozdělené na samotný dotaz a lokalitu)
  2. Strom kategorií pro procházení
  3. Aktuální trendy

Řazení na Firmy.cz se mění podle způsobu hledání:

1. způsob: procházení stromu kategorií,

2. způsob: dotazem v hledacím poli

Vizuálnírozdíl mezi placenými a neplaceným profily je zřejmý na první pohled odlišný počtem a velikostí zobrazených prvků. Placené profily mají vyhrazen větší prostor, oproti neplaceným profilům se zobrazují s větší úvodní fotografií, logem, delším popiskem a případnými doplňkovými informacemi: telefon, webové stránky, možnost zaslat poptávku a funkce naplánování trasy.

a) V případě procházení stromu kategorií výsledky vždy seřadíme dle celkové investice dané firmy ve vybrané kategorií. Na první pozici zařadíme firmu s nejvyšší investicí v kategorii. Mezi neplacenými firmami pak rozhoduje o pořadí tzv “hash”. Výsledky neplacených firem jsou seřazeny náhodně a v čase se mění. Do tohoto řazení vstupuje ještě tzv. grupování poboček (sčítáme investice všech poboček subjektu v lokalitě). 

b) Výsledky z „firemní hledání“ se snaží nalézt seznam co nejlepších výsledků (firem) z katalogu služby firmy.cz.

Pro různé varianty dotazu hledáme následující druhy výsledků:

1. Brandový dotaz 

směřuje na konkrétní firmu. Většinou rozpoznáme dle názvu firmy. V případě více pobočkových firem vydáme buď tzv. subjektový hint (více vizitek dané firmy) nebo konkrétní kartu vybrané pobočky (centrály, pobočky s nejlepší zpětnou vazbou). Výsledky nejdou ovlivnit aukcí. 

2. Kategoriový dotaz

v dotazu detekujeme kategorii (dle názvu kategorie, přiřazeného štítku nebo klíčového slova ke kategorii). Firmy ve výpise pak seřadíme na základě výše jejich investice v aukci na danou kategorií. 

3. Fulltextové dotazy 

pokud v dotazu nedetekuje žádnou kategorii, klíčové slovo nebo přiřazený firemní štítek, hledáme ve všech firemních záznamech nejlepší schodu. Prohledáváme názvy firem, dodatečné informace k firmách, jejich popisky atd.
Výsledky řadíme dle relevance k hledaného dotazu, pokud jsou dvě pobočky podobně relevantní, vyšší pozici získá více placená firma.

Trendy na domovské stránce Firmy.cz:

Umístěné pod filtry, zobrazujeme 3 nejvíce platící profily v trendové kategorii. Trendové kategorie jsou voleny na daný týden administrátory podle sezóny nebo hledanosti.

2.    Reklamní pozice

Firmy.cz poskytují prostor pro zobrazení Sklik reklamy ve 3 různých velikostech a umístění.

1. „Banner square“ se zobrazuje ve firemních detailu neplacených firem vedle kontaktních údajů. Pokud firma je platícím klientem na Firmy.cz, v jeho detailu se tato reklama nezobrazuje.

2. „Nativní banner“ se zobrazí nad patičkou na hlavní straně Firmy.cz a pod výpisem výsledků hledání na Firmy.cz a v detailu profilu (pouze u neplaceného profilu).

3. „Nativní banner ve výpisu“ se zobrazí na hlavní straně Firmy.cz na první pozici výpisu po zahledání konkrétního dotazu a to pouze v případě, že na hledaný dotaz není možné vydat výsledek obsahující placený profil. Pokud lze na dotaz vydat profil platícího klienta, banner se nezobrazuje.

3.    Vlastní služby a jejich zvýhodňování

Klienti mohou ovlivňovat svou investicí:

1.Vzhled detailu a vizitky: profilyinvestující pobočky obsahuje navíc: sociální sítě, další telefony, emailové schránky, klientské fotografie v galerii, logo, nabídky a události, možnost nezobrazovat uživatelské fotografie. Vizitky platících poboček ve výpisu jsou ve větším formátu a obsahují další informace (posílání poptávek, telefon, webové stránky, logo). Profily neplatících poboček obsahují prostor pro Sklik reklamu. Od 4. 8. se platící klienti dělí podle výše investice do čtyř různých tarifů a množství informací v profilu je dle tarifu odstupňováno.

2. Pozici: klient může ovlivnit svou pozici v kategorii a v kategoriovém i fulltextovém hledání. Pozice se určuje pomocí aukce, kdy klient rozděluje svou investici mezi kategorie. Kategorie je tvořena klíčovými slovy. Klient si nemůže vybrat k investici pouze jedno klíčové slovo, vždy aukční na celou kategorii slov. Investice je denní a výsledky kategoriového hledání jsou řazeny dle její výše. Neplacené profily jsou řazeny za platící profily a to náhodně, pomocí přiděleného hashe.

4.    Uživatelské změny výsledků hledání

1. Lokalita

Výsledky kategoriového hledání ovlivňuje složení zadaného dotazu. Pokud vyhledávací dotaz neobsahuje lokalitu či obsahuje kraj (kromě Prahy), jsou výsledky grupovány. Tedy investice klientových poboček se sčítají a tato souhrnná částka slouží pro seřazení výsledků. Z grupovaných poboček se zobrazí pouze klientova nejvíce placená pobočka. Pokud uživatel hledá s lokalitou, nebo je přesně zaměřen pomocí lokalizace, výsledky nejsou grupovány a zobrazí se všechny pobočky klienta podle jejich investic. 

2. Filtry

Uživatelům umožňujeme mezi vyhledanými firmami filtrovat. Použití filtru odstraní z vydaných výsledků profily, které zadanému filtru neodpovídají. Pokud uživatel použije filtr u sgrupovaných výsledků (tzn hledání bez lokality nebo v kraji kromě Prahy) do sčítání investic klienta se nepočítá pobočka, která nesplňuje zadaný filtr. Výsledky po použití filtru jsou v případě grupování seřazeny dle součtu investic v aukci poboček, které splňují kritéria filtru. Pokud výsledky nejsou grupovány, jsou po použití filtru vydány pobočky všechny, které odpovídají zvolenému filtru, v pořadí od nejvyšší investice.

3. Řazení dle vzdálenosti V případě hledání a zároveň zvolení seřazení „dle vzdálenosti“ se výsledky seřadí podle vzdálenosti od zadané polohy, aukce na seřazení profilů již nemá vliv