Chytré nastavení kampaní

V rámci tarifů Seznam naplno nabízíme nástroj Chytré nastavení kampaní pro efektivní a jednoduchou správu kampaní na admin.firmy.cz.

Jedná se o automatické nastavení kampaní pro malé a střední klienty, které rozděluje celkovou investici do jednotlivých kategorií tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího výkonu.

Každý týden z neděle na pondělí pak systém nastavení překontroluje a dle potřeby změní rozdělení investice podle aktuálního vývoje kampaně.

Chytré nastavení kampaní vás informuje o odhadovaném týdenním množství zobrazení (celkem zobrazeno). Při změně investice se odhadovaný týdenní počet zobrazení změní – zeleně do plusu při zvýšení investice a červeně do mínusu, pokud investici sníží.

Chytré nastavení kampaně je jedinou možností nastavení kampaně u tarifů s nižší investicí.

Nastavení investice

Pro nastavení denní investice jděte v adminu do záložky Kampaně.

  • Kampaně zapnete → červeným tlačítkem Play = Začít investovat. Pomocí táhla nebo vepsáním čísel jednoduše nastavíte výši své denní investice. Minimální částka je 10 Kč denně (bez DPH). Čím vyšší investici nastavíte, tím lepších výsledků a většího počtu výhod dosáhnete.

  • Kampaně vypnete bílým tlačítkem Pauze (pozastavit). Pozastavením kampaní přijdete o výhody na následující den. 

Investice v záložce Kampaně se uvádí na celé IČ (aktuální investice). Změny se uloží automaticky a projeví se od následujícího dne.

Nastavení investice do poboček

Po prokliknutí na ozubené kolečko v záložce Kampaně si můžete nastavit, na které pobočce má být kampaň s Chytrým nastavení kampaní aktivní. Uvádíme tři možné stavy: 

  • investovat automaticky (= výchozí stav; systém sám zvolí, které pobočky budou aktivní);
  • vždy investovat (u pobočky se zobrazí hvězdička);
  • na této pobočce neinvestovat (u pobočky se zobrazí křížek).

Investovat automaticky

Vaši investici za vás sami rozdělíme mezi jednotlivé kategorie tak, aby přinesla co největší užitek (množství prokliků). V rámci kampaní jsou i nadále draženy jednotlivé pozice v aukci. 

Chytré nastavení kampaní se v čase učí, co je aktuálně pro vaši firmu nejlepší – které kategorie jí přinášejí nejvyšší výkon.

Buď necháte na Chytrém nastavení kampaní, do které pobočky investovat, nebo pomocí ozubeného kolečka (viz obrázek výše) nastavíte u všech poboček stav vždy investovat / neinvestovat.