Pravidla pro recenze

Na Firmy.cz lze ke každému profilu napsat recenze i včetně vložení fotografií dokreslující danou recenzi. Psaní recenzí podléhá kontrole a pravidlům. Každá firma může na jednotlivé recenze reagovat.

Jak zpracováváme přidané recenze

Každá nově přidaná recenze prochází automatickou kontrolou, v některých případech pak i následným manuálním prověřením. Schválené recenzi algoritmus přiřadí interní váhu, se kterou vstupuje do výpočtu celkového hodnocení dané firmy. Algoritmus zohledňuje více faktorů, jako je například stáří jednotlivých recenzí, a podobně. Celkové vypočítané hodnocení je pak u firmy na službách Seznamu reprezentováno desetinným číslem na škále 1,0–5,0.

Na službě Mapy.cz, Firmy.cz a ve Vyhledávání na Seznamu je průměrné hodnocení zobrazeno ve formě zeleného nebo bílého odznáčku. Zobrazuje se však pouze u těch podniků, u kterých interní algoritmus detekuje dostatečnou kvalitu dílčích recenzí. Zelený odznáček získá pouze 20 % nejlépe hodnocených firem v daném oboru. Seznam může vybraným, dobře hodnoceným firmám, zaslat vizuální reprezentaci jejich dosaženého hodnocení, využitelnou pro marketingové účely.

Administrátoři si vyhrazují právo určit oprávněnost recenze.

Odstranění recenze

Pro zajištění kvality hodnocení na Firmy.cz si vyhrazujeme právo smazat příspěvek jestliže:

 • hodnocení jakýmkoliv způsobem porušuje právní předpisy České republiky nebo je v rozporu s dobrými mravy;
 • zveřejňuje další údaje o identitě ostatních hodnotících (např. telefon, zaměstnání, jakýkoliv jiný údaj, který by mohl být osobním údajem ve smyslu platné právní úpravy apod.);
 • se hodnotitel vydává za jinou osobu;
 • mezi hodnocenou firmou a hodnotitelem je prokázána spojitost (například firma a její zaměstnanec, jednatel a podobně);
 • obsahuje URL odkazy nebo e-mailovou adresu či telefonní číslo;
 • obsahuje hodnocení a údaje o jiné firmě;
 • obsahuje nadměrnou interpunkci a nesrozumitelné informace;
 • ve sporném případě lze požadovat doložení faktury nebo jiného dokladu o provedení práce či služby. V dokladu ponechte jméno klienta, číslo dokladu a IČ / název recenzované firmy. Dokument nesmí obsahovat citlivé údaje, zbytné údaje tedy prosím začerněte;
 • hodnocení probíhá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (např. údaje o chodu firmy, platební morálka, vztahy mezi oběma stranami, atd….), nejedná se tedy o hodnocení služeb firmy, které nabízí, ale chod společnosti;
 • obsahuje urážky, nadávky (např. zloděj, podvodník, šmejdi…) – v případě, že se jedná o přímou urážku – vždy individuálně posuzuje specialista Firmy.cz
 • obsahuje hodnocení mezi dodavatelem a odběratelem (nejedná se o koncového zákazníka poskytovaných služeb nebo produktů).

Recenzent musí mít s firmou vlastní zkušenost.

Obecná pravidla:

 • recenze podléhají kontrole, jejich zobrazování může být ve lhůtě 24 hodin v pracovní dny odstraněno; firma si vyhrazuje právo tuto dobu prodloužit;
 • kontrola zahrnuje i IP adresu každé odeslané recenze (za 1 měsíc);
 • hodnotitel může ve své reakci uvést kontaktní e-mail, pro možnost řešení nesrovnalostí v hodnocení. Telefonní čísla hodnotitele neuvádíme.

Pravidla pro reakce na recenze:

Odpověď na recenze nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat níže uvedená pravidla, jinak si vyhrazujeme právo odpověď smazat:

 • porušovat právní předpisy nebo práva třetích osob, být v rozporu s dobrými mravy;
 • zveřejňovat další údaje o identitě ostatních hodnotících (např. telefon, zaměstnání, jakýkoliv jiný údaj, který by mohl být osobním údajem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a dalších právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů);
 • obsahovat vulgární výrazy či URL odkazy;
 • uvádět telefonní číslo hodnocené firmy (v reakci lze uvést pouze kontaktní e-mail).

Jak reagovat na nejasnou recenzi

Pokud jste obdrželi nejasné/neoprávněné hodnocení, můžete postupovat takto:

 • reagujte ve firemní adminu na recenzi (Profil → Recenze), kde vyzvěte hodnotitele k upřesnění informací (např. kdy ke službě/kontaktu došlo, neevidujeme vaši objednávku / vás jako osobu, se kterou jsme jednali, upřesněte situaci, jméno hodnotícího apod.).
  Pokud zareagujete na recenzi do 90 dnů od jejího zveřejnění, může dojít ke skrytí recenze (po vaší žádosti na info@firmy.cz, předmět Recenze) dokud nebudou skutečnosti objasněny.
 • Následují možné scénáře:
  • administrátoři vyhodnotí recenzi jako oprávněnou;
  • nejasná recenze: hodnotitel bude o dočasném skrytí recenze informován e-mailem. Pokud nebude hodnotitel na výzvu reagovat do 30 dnů, bude recenze odstraněna trvale.

V případě opakovaného porušování pravidel nebo nerespektování pokynů administrátora může být možnost vkládání recenzí či jejich editování trvale znepřístupněno.

Přihlášený uživatel má možnost nahlásit nevhodnou recenzi přes tři tečky u dané recenze „Nahlásit problém“. Nahlášení podléhá níže uvedeným pravidlům:

 • nahlášení recenze je zpracováno nejpozději následující pracovní den, firma si vyhrazuje právo tuto dobu prodloužit;
 • pokud je nahlášená recenze po kontrole specialistou vyhodnocena jako nevhodná, recenzi odstraníme;
 • v případě, že nahlášená recenze neodporuje pravidlům Firmy.cz, recenzi ponecháme;
 • při opakovaném nahlašování stejných recenzí si firma vyhrazuje právo na dočasné omezení na vkládání nebo nahlašování recenzí.

Zpracování a možné odstranění nejasných recenzí.

V případě, že jste výše nenalezli svou odpověď, kontaktujte nás prosím na lince: +420 234 694 415 / volba Recenze. Všední dny 8–15 hodin.