Pravidla firemního loga a firemní ikony

Velmi důležité pro výkon kampaně je doplnění profilu o firemní logo a vlastní ikonu.

Pokud se rozhodnete přidat firemní logo nebo vlastní ikonu je nutné dodržet následující pravidla:

Logo může být obrázkové, typografické či kombinované. Nelze vkládat loga, která porušují autorská práva, koláže či fotografie. Vkládání složenin log (např. přidání stínů a jiných prvků) je možné v případě, že se tím firma prezentuje na svém webu či v jiných marketingových materiálech, nutné doložit.

Loga, která nevyplňují celý prostor šíře, nebo obsahují časový údaj, který není časově stálý a není součástí loga neschvalujeme. Logo se u firemního profilu zobrazí v případě, že máte profil Seznam naplno. Vložené logo se zobrazuje i na jiných službách Seznamu jako například na Zboží.cz, Sauto.cz, Sreality.cz atd.

Pozadí doporučujeme bílé. Případně může být použita vaše firemní barva. Logo musí mít minimální rozměr 140 × 140 px.

Schvalujeme:

Neschvalujeme:

Vlastní ikona je možnost zvýraznění na mapy.cz, které se zobrazí, jen pokud využíváte konkrétní tarif Seznamu naplno.

Formát vlastní ikony musí být *.png s průhledným pozadím.
Pro lepší vizuální zážitek bude ikona v mapě automaticky ohraničena bílým okrajem a šedým stínem.

Grafický design pro základní i dobrovolný formát ikony musí být shodný.
Vlastní ikonky také musí odpovídat firemní identitě.
V rozlišení 16 × 16 px musí být vlastní ikonka dobře čitelná. Nedoporučujeme tak používat texty, složité obrázky či celá loga.

Základní formát:
ikona firmy musí mít přesný rozměr 72 × 72 px.

Dobrovolný formát:
slouží k tomu, aby se nesnížila kvalita při automatickém zmenšení základního formátu.
Ikona firmy musí mít přesný rozměr  16 × 16 px.

Schvalujeme:

Neschvalujeme:

Administrátoři provádí kontrolu vložených fotografií dle výše uvedených technických kritérií. Společnost Seznam.cz neprovádí kontrolu souladu fotografie a jejího zachyceného obsahu s právními předpisy.

V případě, že společnost Seznam.cz zjistí, že fotografie či její obsah jsou v rozporu s právními předpisy, vyhrazuje si Seznam.cz právo fotografii dočasně či trvale odstranit ze serveru Firmy.cz a zároveň, v takových případech společnost Seznam.cz, postupuje v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

V případě, že jste výše nenalezli svou odpověď, kontaktujte nás prosím na lince: +420 234 694 415 / volba Grafika. Všední dny 8–15 hodin.