Firemní profil

Společnost Seznam.cz je provozovatelem služby Firmy.cz, která je ve své základní podobě zcela bezplatná.

Zdarma můžete do svého profilu vložit informace, jako jsou telefon, e-mail nebo činnost vaší firmy. Služba se jmenuje Seznam zdarma.

Chcete-li být vidět na internetu ještě lépe, můžete využít Seznam naplno a některý z jeho placených tarifů. Ten přináší oproti neplacené verzi výhody, které vám pomohou oslovit vaše zákazníky.

Na českém trhu však existují také společnosti, které firmám a podnikatelům nabízí placenou registraci v katalogu firem.

Doporučujeme si v rámci telefonátu vždy výslovně ověřit, zda-li skutečně jednáte přímo se zástupci společnosti Seznam.cz.

Při prvním telefonickém oslovení pochybné společnosti často zmiňují pojem placená prezentace v katalogu firem.

Pokud vám bude v rámci telefonické nebo e-mailové komunikace nabízen placený zápis do rejstříku podnikatelů či placená garantovaná prezentace, ověřte si provozovatele služby.

Nikomu, kdo vám bude vyhrožovat smazáním vaší společnosti z vyhledávání Seznam.cz při nevyužití nabízené služby, nevěřte.