Jak editovat profil?

V administračním rozhraní pod záložkou Profil naleznete možnost Upravit.