Název firmy

30. 10. 2020

Název a právní formu uveďte tak, jak stojí ve Veřejném rejstříku, Živnostenském rejstříku či Rejstříku ekonomických subjektů.

Doporučujeme se prezentovat pod obchodním názvem, který používáte na trhu (např. v reklamních materiálech). Firma musí být dle názvu rozpoznatelná. Obecný název Pekařství nestačí. Doplňte ho konkrétním jménem, např. Pekařství Novotný.

Pokud obchodní název obsahuje výpis klíčových slov nebo název obce (či jiného místa), potřebujeme doložit, že se jedná o pevnou součást názvu (na vizitkách, foto a dalších materiálech), např. „František Skalický – voda – topení – koupelny“ nebo „4kolky Zlín“.

Dokládat název nemusíte v případě, že nemáte webové stránky, vizitky ani jiné reklamní materiály a zároveň jde o název, podle kterého lze provozovnu identifikovat, nebo je tento obchodní název obecně známý mezi veřejností (např. „Občerstvení u trati“).