Kategorie

30. 10. 2020

Každý profil můžete zařadit do více kategorií, odpovídají-li činnosti firmy. Pro profil Seznam zdarma budeme vydávat dvě nejrelevantnější kategorie. U profilu Seznam naplno se budou u firemního profilu zobrazovat počty relevantních kategorií dle zvoleného tarifu. Zařazení některých firem a institucí do kategorií vyžaduje povinnou registraci:

 • pracovní agentury musejí být registrované u Ministerstva práce a sociálních věcí;
 • lékárny u Státního ústavu pro kontrolu léčiv;
 • soudní exekutoři v registru Exekutorské komory;
 • školy na Ministerstvu školství;
 • daňoví poradci a certifikovaní účetní v Komoře daňových poradců;
 • advokáti v Advokátní komoře;
 • lázně ve Svazu léčebných lázní ČR nebo v Registru zdravotnických zařízení;
 • autorizovaní architekti v České komoře architektů;
 • mezi Certifikované archivy lze zařadit pouze archivy, které mají akreditaci udělenou Ministerstvem vnitra;
 • společnosti, které poskytují sázkovou/loterijní hru, dále kasina, herny a jiné podniky, které hazardní hry provozují, musí mít povolení od Ministerstva financí ČR;
 • firmy zajišťující likvidaci vozidel na portálu Ministerstva Životního prostředí v přehledu zařízení MA ISOH.

​​​​​Kategorie, které nebudou relevantní k činnosti firmy nebo budou odporovat pravidlům pro firemní profily, jsme nuceni z vašeho profilu odstranit.