Zpracování recenzí

5. 11. 2020

  • recenze podléhají kontrole, jejich zobrazování může být ve lhůtě 24 hodin v pracovní dny odstraněno;
  • kontrola zahrnuje i IP adresu každé odeslané recenze;
  • firma si vyhrazuje právo tuto dobu prodloužit v případě mimořádných událostí;
  • pokud údaje nejsou jednoznačné – hodnocený může vyzvat hodnotícího k upřesnění informací (např. kdy ke službě, kontaktu došlo, jméno hodnotícího, atd…), pokud hodnocený zareaguje na recenzi do 90 dnů od zveřejnění recenze, dojde při nejasnostech v případě žádosti klienta ke skrytí recenze do doby, než dojde k objasnění skutečností uvedených v recenzi;
  • hodnotitel bude o dočasném skrytí recenze informován e-mailem. Pokud nebude hodnotitel na výzvu hodnoceného k upřesnění informací reagovat do 30 dnů, bude recenze odstraněna trvale;
  • hodnotitel může ve své reakci uvést kontaktní e-mail, pro možnost řešení nesrovnalostí v hodnocení. Telefonní čísla hodnotitele neuvádíme.

Zpracování a možné odstranění nejasných recenzí.