Pro koho jsou Služby firem vhodné? Co je to služba?

Služby firem mají za cíl prezentaci služby, jejímž výsledkem je např. dodání klientovi na míru, konzultace/poradenství, zážitek atp. Jedná se tedy o výstup určitého produkčního nebo tvůrčího procesu – např. masáž, výroba, zpracování, česání.

Prezentace Služeb firem by měla být co nejkonkrétnější a z popisu musí být zřejmé, co zákazník dostane a za jakou konkrétní částku.

Cílem nabídky Služeb firem není prezentace fyzických výrobků. K prezentaci konkrétního zboží, můžete využít portál Zbozi.cz.

Příklady, kdy se jedná o službu a kdy o fyzický výrobek:

  • služba je např. výroba zlatého přívěsku se znamením na míru dle přání zákazníka;
  • fyzický výrobek je např. již hotový zlatý přívěsek se znamením bez možnosti úprav.

  • služba je např. rekonstrukce elektroinstalace v bytě – dodání služby jako celku;
  • fyzický výrobek je např. dílčí produkt jako třeba zásuvky.

  • služba je např. lekce doučování matematiky pro gymnázia;
  • fyzický výrobek je např. skripta s vypočítanými příklady a vysvětlením

Pokračovat v sekci Začínáme.