Firemní ikona pro mapy.cz

30. 10. 2020

Vlastní ikona je možnost zvýraznění na mapy.cz, které se zobrazí, jen pokud využíváte konkrétní tarif Seznamu naplno.

Formát vlastní ikony musí být *.png s průhledným pozadím.
Pro lepší vizuální zážitek bude ikona v mapě automaticky ohraničena bílým okrajem a šedým stínem.

Grafický design pro základní i dobrovolný formát ikony musí být shodný.
Vlastní ikonky také musí odpovídat firemní identitě.
V rozlišení 16 × 16 px musí být vlastní ikonka dobře čitelná. Nedoporučujeme tak používat texty, složité obrázky či celá loga.

Základní formát:
ikona firmy musí mít přesný rozměr 72 × 72 px.

Dobrovolný formát:
slouží k tomu, aby se nesnížila kvalita při automatickém zmenšení základního formátu.
Ikona firmy musí mít přesný rozměr  16 × 16 px.

Schvalujeme:

Neschvalujeme:

Administrátoři provádí kontrolu vložených fotografií dle výše uvedených technických kritérií. Společnost Seznam.cz neprovádí kontrolu souladu fotografie a jejího zachyceného obsahu s právními předpisy.

V případě, že společnost Seznam.cz zjistí, že fotografie či její obsah jsou v rozporu s právními předpisy, vyhrazuje si Seznam.cz právo fotografii dočasně či trvale odstranit ze serveru Firmy.cz a zároveň, v takových případech společnost Seznam.cz, postupuje v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.