Platnost služby a kontakt

U všech svých služeb si můžete nastavit délku jejich platnosti, pokud jsou časově omezené, uvést kontaktní informace pro potenciální zákazníky a také kde službu provozujete – online nebo fyzicky?


Jak nastavím platnost nabídky?

Standardně je platnost nabídky služby neomezená. Pokud chcete platnost omezit, klikněte na přepínač u položky „Chci nabídku časově omezit“ a zadejte její platnost.

Po vypršení platnosti služba automaticky přejde do deaktivovaného stavu (pokud nastavení data nezměníte).

I v případě neomezené platnosti je potřeba službu alespoň jednou za 12 měsíců aktualizovat (nebo přeuložit). Neaktualizované nabídky budou po jednom roce deaktivovány. Před deaktivací vás upozorníme e-mailem. I deaktivované nabídky budete moci kdykoliv znovu aktivovat.


Jak mě mohou zákazníci kontaktovat?

Dále si můžete nastavit hromadně kontakty, ke kterým pobočkám se konkrétní služba vztahuje a kam si přejete směřovat poptávky zákazníků.

Kontakty, které můžete uvést:

  • Telefonní číslo, kam mohou zákazníci zavolat
  • E-mailová adresa, na kterou vám pošleme poptávku. Zákazník ji vyplní v kontaktním formuláři
  • Odkaz na váš rezervační formulář

Volbu “Chci všude stejný kontakt” zaklikněte, pokud budete službu nabízet na více pobočkách a ke kontaktování zákazníků budete chtít poskytnout stejný kontakt na všech místech.


Kde službu poskytuji?

Služba by měla vždy s vybranými pobočkami tematicky souviset. Pokud např. nabízíte službu ubytování a máte dvě pobočky – restauraci a hotel, pak by měla být služba navázána na hotel.

Jedna služba může být přiřazena max. ke 100 pobočkám.

Můžete si vybrat ze tří způsobů:

  • Službu poskytnete přímo na pobočce
  • Přijedete za zákazníkem v určitém okruhu kilometrů od pobočky
  • Služba je online

U každé služby lze vybrat pouze jednu z těchto možností.

Jedním kliknutím zvolíte, zda poskytujete službu na všech pobočkách. Pod tímto prvkem je výpis vašich poboček, ze kterých případně můžete vybírat individuálně.

U každé pobočky najdete vpravo tlačítko, kde jsou již předvyplněné kontakty vaší pobočky. Pokud chcete, můžete je ale změnit.