Cena služby

Cena mnohdy ovlivňuje rozhodovací proces zákazníka. Určuje z části i to, zda na ni potenciální zákazník klikne a tím velkou měrou rozhoduje o atraktivitě a výkonnosti vaší služby.

Můžete si vybrat mezi třemi typy cen

  • Pevná cena: konkrétní cena za konkrétní službu, např. přezutí pneumatik osobního auta za 600 Kč.
  • Varianty ceny: pokud se služba dělí do více variant, např. masáž zad na 30 min. za 500 Kč a masáž zad na 60 min. za 890 Kč.
  • Rozsah ceny od–do: např. zámečnická pohotovost, jejíž přesná cena se odvíjí od typu dveří a délky výjezdu – např. cena od 890 Kč do 2090 Kč. Tento typ ceny je nejméně preferován, není dostatečně konkrétní. Pokud to jde, snažte se prosím službu rozdělit do variant.

Pravidla pro cenu

  • Cena musí být pravdivá.
  • Cena by měla být co nejkonkrétnější, nesmí se odvozovat z provize, jelikož poté není možné konečnou cenu alespoň rámcově určit.
  • Cena se váže k tomu, co v popisu služby prezentujete. Musí být  jasné, co zákazník za danou cenu dostane.
  • Obsahuje-li vaše služba příplatky, např. za přistýlku pro děti, je nutné tyto příplatky zmínit v popisu služby.
  • U podezřelých cen, např. od 1 Kč za službu, vyžadujeme doložení, že je cena skutečně pravdivá. Administrátoři mají při podezření na nereálnou cenu vždy právo službu zamítnout.