Schvalovací proces

Všechny nové služby jdou k zpětnému schválení. Téměř okamžitě se tedy ukazují u dané firmy a administrátor se k jejich kontrole dostává později, nejčastěji v průběhu následujícího pracovního dne.

Editace již schválené nabídky podléhají znovu zpětnému schválení pouze v některých případech (editace názvu, kategorie, popisku, hlavních výhod služby).

Zpracování nabídky:

  • Schválení bez změny: administrátor potvrdí správnost, v tomto případě klientovi neposíláme žádnou notifikaci.
  • Schválení se změnou: službu administrátor schválí, ale provede v ní drobné úpravy. Např. smaže jednu nevhodnou fotku, upraví nesrozumitelný text, promaže interpunkci, opraví chyby. Klientovi posíláme notifikaci, která informuje, že jsme nabídku schválili a provedli v ní drobné úpravy. V notifikaci uvádíme, jaké změny jsme provedli.
  •  Zamítnutí služby: službu neschválíme a klienta informuje o důvodech.

Pokud klient vytváří opakovaně totožné služby, které byly dříve zamítnuté a nereflektuje důvody zamítnutí, funkcionalita Služby firem může být v adminu klienta znepřístupněna.

Zamítnutá služba je v adminu jasně označena jako zamítnutá (včetně důvodu zamítnutí). Tuto službu můžete upravit a tím ji znovu pošlete ke schválení. V tomto případě, ale dochází ke stavu „Čekání na schválení“ což znamená, že dokud administrátor správnost úpravy služby nepotvrdí, není zobrazena na webu. Žádost je schválena obvykle do 24 pracovních hodin.