Název služby

Název je spolu s fotografií to první, co uživatel o vaší službě uvidí. Je velmi důležité vytvořit název tak, aby vzbudil v potenciálním zákazníkovi zvědavost – název musí být lákavý ke kliknutí.

Tipy pro lákavý název

 • Z názvu musí být naprosto zřetelné, co vaše služba obsahuje – co zákazník dostane
 • Uvádějte konkrétní informace – „1 hodina jógy pro začátečníky“ místo „cvičení jógy“
 • Nepoužívejte obecná a neurčitá slova jako „hodně“, „rychle“, „skvělé“ apod. Uvádějte radši konkrétní časové údaje – „5 dní“, „do 15 minut“
 • Zmiňte konkurenční výhodu vaší služby – čím je vaše služba unikátní nebo specifická?
 • Pokud to dává smysl, použijte číslovky – „Zámečnická pohotovost s příjezdem do 15 min.“ nebo „4 hodiny ve wellness s vířivkou a šampaňské zdarma“
 • Můžete použít i přídavná jména označující jedinečnost nebo novost – „nový“, „jedinečný“, „čerstvý“, „vylepšený“, pokud jsou samozřejmě pravdivé
 • Zamyslete se nad tím, jak pojmenovat službu, aby byla dobře dohledatelná na internetu. Jak ji asi vaše cílová skupina bude hledat? Jaká slova v hledání bude používat?

Využijte v názvu klíčová slova, která lidé běžně hledají. Například „Psí hotel“ bude pravděpodobně hledanější než „Ubytování pro zvířata“.

Pravidla pro název

 • Maximálně 50 znaků
 • Z názvu musí být zřejmé, čeho se služba týká
 • Pokud je služba omezena časovým/číselným údajem, uveďte to do názvu, např. “1 hodina konzultace…”, “4 noci v pokoji Standard…”, “5 lekcí školení…”
 • Veškeré údaje musí být pravdivé
 • Nesmí obsahovat vulgární výrazy
 • Text musí být srozumitelný
 • Velká písmena jsou v textu i nadpisu povolena na začátku vět a vlastních jmen
 • Nepoužívejte přehnanou interpunkci, např. vykřičníky
 • Na konci nadpisu neuvádějte tečku
 • Do textu nevkládejte speciální znaky a emotikony
 • Všechny texty jsou psané českým jazykem