Zpracování nabídek

5. 11. 2020

Nabídka/událost se v profilu firmy zobrazí do třiceti minut po jejím uložení v klientském adminu, tedy bez ohledu na datum startu akce.

Veškeré nabídky procházejí zpětnou kontrolou. V případě nesouladu nabídky s výše uvedenými pravidly může být nabídka zamítnuta (klient pak obdrží informaci, v jaké části zadaná nabídka nevyhověla pravidlům).

Jaké obrázky lze použít:

Jaké obrázky nejsou vhodné: