Zobrazení v žebříčku nejlepších firem

14. 5. 2024

Měříme počet zobrazení na hlavní stránce ve výpisu 3 nejlepších firem.

Měříme počet zobrazení v kategorii v sekci nejlepších firem.

V případě, že žebříčky dosahují více než 5 % zobrazení, budou zobrazeny ve statistikách samostatně. Pokud však nedosahují této hranice, budou zahrnuty pod položku „Ostatní“