Provedl jsem změny a nejsou vidět

17. 9. 2020

Změny podléhají schválení našimi administrátory a jsou vyřizovány vždy do následujícího pracovního dne. Úpravy profilu jsou zveřejněny nejpozději do 24 hodin (pracovní dny).