Pravidla pro textovou část Služeb

8. 12. 2021

  • z názvu musí být zřejmé, čeho se nabídka služeb týká;
  • veškeré údaje musí být pravdivé, zmínky o cenách, cenových garancích, slevách, akcích, půjčkách, případně, že je něco zdarma);
  • velká písmena jsou v textu i nadpisu inzerátu služby povolena na začátku vět a vlastních jmen. Používejte maximálně 8písmenné názvy produktů a firem, případně iniciálové zkratky a akronymy dle vlastní prezentace na cílové stránce;
  • v textu se nesmí nadměrně opakovat slova – jedno slovo nebo fráze dvakrát za sebou nebo jedno slovo či fráze čtyřikrát v inzerátu;
  • text nesmí přímo zmiňovat konkurenci a nesmí být klamavou nebo srovnávací reklamou mimo její zákonné meze;
  • text musí dávat smysl, pouhé shluky slov nejsou povoleny. Nesmí chybět diakritika, velké písmeno na začátku věty a tečka na jejím konci;
  • všechny texty jsou psané českým jazykem;
  • popis a nadpis, se nesmí plně shodovat. Texty se mohou opakovat v případě, že jsou doplněny o další informace.

Doporučujeme pro vytvoření textu využít znalosti copywritingu, takové texty totiž zaujmou a nejlépe prodávají. Ohledně vhodného textu se můžete také poradit se svým obchodníkem.