Pravidla pro textovou část nabídek a událostí

  • z názvu musí být zřejmé, čeho se nabídka/akce týká;
  • veškeré údaje musí být pravdivé, uvedené přímo na cílové stránce a nepodmíněné (zmínky o cenách, cenových garancích, slevách, akcích, nabídkách, půjčkách, případně, že je něco zdarma);
  • velká písmena jsou v textu i nadpisu inzerátu povolena na začátku vět a vlastních jmen. Používejte maximálně 8písmenné názvy produktů a firem, případně iniciálové zkratky a akronymy dle vlastní prezentace na cílové stránce;
  • v textu se nesmí nadměrně opakovat slova – jedno slovo nebo fráze dvakrát za sebou nebo jedno slovo či fráze čtyřikrát v inzerátu;
  • text nesmí přímo zmiňovat konkurenci a nesmí být klamavou nebo srovnávací reklamou mimo její zákonné meze;
  • text musí dávat smysl, pouhé shluky slov nejsou povoleny. Nesmí chybět diakritika, velké písmeno na začátku věty a tečka na jejím konci;
  • všechny texty jsou psané českým jazykem;
  • popis, způsob akce a nadpis, se nesmí plně shodovat. Texty se mohou opakovat v případě, že jsou doplněny o další informace.