Pod jedním IČ mám více činností

Na jedno IČ můžete mít založeno více profilů. Nesmí se však jednat o duplicitní profily (stejné kategorie / činnosti na stejné adrese). Firemní profil na novou činnost založíte ve vašem administračním rozhraní pod záložkou Profil a zde vyberete možnost Nová pobočka.