Podnikání provozováno v jiném místě, než je sídlo provozovny

30. 10. 2020

Pokud je činnost provozována v jiném místě, než je sídlo provozovny, tak schvalujeme fotografie, kde podnikání probíhá (dětský tábor, cirkus apod.).