Pohled na budovu zvenčí

30. 10. 2020

Jedná se o fotografie s pohledem na budovu zvenčí, na které je rozpoznatelný vchod.

Schvalujeme:

Neschvalujeme: