Fotografie jednoho nebo více produktů

30. 10. 2020

Jedná se o fotografii jednoho nebo více produktů, která je focena v kontextu činnosti nebo v prostředí, ve kterém se běžně tento produkt používá.

Schvalujeme:

Neschvalujeme: