Pravidla a specifikace (test verze pro služby)

Pravidla pro firemní profily na Seznamu

Pokud máte aktivní profil na Firmy.cz můžete vkládat k profilu nabídku svých služeb. Pro prezentaci vašich služeb je nutné splnit následující pravidla.

Primární účel obrázku je upoutání pozornosti uživatelů, proto je povinnou položkou u všech služeb. Obrázek by měl jasně a zřetelně prezentovat danou službu a měl by být orientován ideálně na šířku.

Parametry URL:

 • do pole může být zadána pouze jedna URL např. https://www.seznam.cz/;
 • na cílové adrese musí být zmínka o dané službě;
 • webové stránky o této službě musí pojednávat;
 • nelze vložit odkaz na firemní profil;
 • uživatel musí mít možnost se vrátit na předchozí stránku pomocí tlačítka zpět;
 • odkaz nesmí obsahovat dialery, pop-up, pop-under okna, prvky překrývající obsah stránky nebo automaticky spouštět stahování souboru (*.pdf, *.doc, *.avi, *.exe, *.csv, *.xls a jiné) či instalaci software;
 • obsah cílové stránky nesmí být v rozporu s dobrými mravy nebo jiným způsobem klamavý či nemorální, a musí být v souladu se s obecnými pravidly reklamy na Seznam.cz, kde najdete i výjimky např. pro prodej spodního prádla, dýmek apod.

Primární účel obrázku je upoutání pozornosti uživatelů, proto je povinnou položkou u všech služeb. Obrázek by měl jasně a zřetelně prezentovat danou službu a měl by být orientován ideálně na šířku.

 • z názvu musí být zřejmé, čeho se nabídka služeb týká;
 • veškeré údaje musí být pravdivé, zmínky o cenách, cenových garancích, slevách, akcích, půjčkách, případně, že je něco zdarma);
 • velká písmena jsou v textu i nadpisu inzerátu služby povolena na začátku vět a vlastních jmen. Používejte maximálně 8písmenné názvy produktů a firem, případně iniciálové zkratky a akronymy dle vlastní prezentace na cílové stránce;
 • v textu se nesmí nadměrně opakovat slova – jedno slovo nebo fráze dvakrát za sebou nebo jedno slovo či fráze čtyřikrát v inzerátu;
 • text nesmí přímo zmiňovat konkurenci a nesmí být klamavou nebo srovnávací reklamou mimo její zákonné meze;
 • text musí dávat smysl, pouhé shluky slov nejsou povoleny. Nesmí chybět diakritika, velké písmeno na začátku věty a tečka na jejím konci;
 • všechny texty jsou psané českým jazykem;
 • popis a nadpis, se nesmí plně shodovat. Texty se mohou opakovat v případě, že jsou doplněny o další informace.

Doporučujeme pro vytvoření textu využít znalosti copywritingu, takové texty totiž zaujmou a nejlépe prodávají. Ohledně vhodného textu se můžete také poradit se svým obchodníkem.

Jak by měl obrázek vypadat:

 • minimální rozměr je 900 × 600 px (na šířku) a maximálně 12 MB;
 • obrázek musí pokrývat celý prostor, bez prázdných bílých míst, která by tuto plochu dorovnávala;
 • obrázek ilustruje nabídku dané služby;
 • musí být čitelný i ve výrazně menším rozlišení;
 • může obsahovat web nabídky, kde se klient dozví více.

Co není vhodným obrázkem:

 • obrázek který nesouvisí s obsahem nabídky dané služby;
 • bannery a jiné reklamní formáty;
 • neměla by obsahovat více jak 20 % textu;
 • grafika nesmí připomínat ovládací prvky (např. CTA tlačítka);
 • pouhé logo;
 • náhled stránky;
 • animované obrázky;
 • není povoleno průhledné pozadí;
 • obrázek nesmí být otočený naležato, deformovaný nebo oříznutý.

Obrázek slouží především k upoutání pozornosti uživatelů a může zásadně ovlivňovat úspěšnost a výsledky pro danou službu. Reklamní slogany a CTA tlačítka v obrázcích vyvolávají „efekt bannerové slepoty“ a mohou snižovat výkonnost prodeje vaší služby.