Nejčastější problémy s UTM

Pro některé pluginy, používány především platformou WordPress, může být v UTM problematický počáteční znak „#“. Pokud se vám správně nevykreslují webové stránky (typicky se např. nevykreslí banner/grafika), nahraďte počáteční „#“ za „?„.